1. pl
  2. en
  3. de
  4. ru
  5. uk
  6. iw

 

Prywatna opieka medyczna w rozsądniej cenie i szerokim zakresie? Tak.

Oferujemy pakiety indywiduaLne i rodzinne. Polmed jest znany na rynku bardzo szybkiego dotępu do lekarzy specjalistów.

 

Jeżeli jestes zainteresowany - skontaktuj się z nami: biuro@clockwork.com.pl lub tel. 660 312 351

 

Poniżej zakres prywatnej ochrony medycznej jaką oferujemy.

Przekonaj się, że zasady są jasne. Nie ma żadnych ukrytych opłat, ani „drobnej czcionki”:

 

 

 

 

Zakres Ubezpieczenia zdrowotnego POLMED
       
Zakres ubezpieczenia Classic Super Super Plus
Telefoniczne Centrum Obsługi Pacjenta POLMED
Ogólnopolska rezerwacja świadczeń (konsultacji, diagnostyki) jest dostępna dla klienta/pacjenta przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Pacjent zgłasza potrzebę/chęć skorzystania ze świadczeń na terenie Polski zarówno w Centrach Medycznych POLMED jak i u Partnerów Medycznych. Konsultant TCOP uzgadnia z klientem/pacjentem dogodny termin. W dniu poprzedzającym lub dniu świadczenia na życzenie pacjenta otrzymuje przypomnienie w formie sms o zbliżającym się terminie konsultacji/diagnostyki.
Szczepienia przeciw grypie i przeciw tężcowi
Coroczne, bezpłatne profilaktyczne szczepienie przeciw grypie i przeciw tężcowi. Usługa szczepienia obejmuje:
• konsultację przed wykonaniem szczepienia tak tak tak
• koszt szczepionki tak tak tak
• wykonanie iniekcji tak tak tak
Zalecane szczepienia profilaktyczne *
W ramach profilaktyki chorób zakaźnych wykonujemy szczepienia przeciwko:
• WZW typu A, B, A i B _ _ tak
• Różyczce, śwince, odrze _ _ tak
• Odkleszczowemu zapaleniu mózgu _ _ tak
* Rabat 80%
Prowadzenie ciąży
Prowadzenie ciąży obejmuje opiekę lekarza ginekologa-położnika oraz badania diagnostyczne zgodne z zakresem usług w posiadanym pakiecie.
• Prowadzenie ciąży tak tak tak
Rozszerzona opieka lekarzy specjalistów
Pacjenci mają bezpośredni (bez skierowań od internisty) i nielimitowany dostęp do lekarzy wymienionych poniżej specjalizacji. Zakres konsultacji obejmuje: wywiad, badanie przedmiotowe, skierowanie na badanie diagnostyczne w przypadku wskazań medycznych, postawienie diagnozy, leczenie, wskazania do dalszego leczenia specjalistycznego oraz zabiegi ambulatoryjne.
• Internista tak tak tak
• Lekarz medycyny rodzinnej tak tak tak
• Pediatra tak tak tak
• Alergolog tak tak tak
• Angiolog Rabat 50% tak tak
• Anestezjolog Rabat 50% Tak * Tak *
• Chirurg ogólny tak tak tak
• Chirurg naczyniowy Rabat 50% tak tak
• Chirurg onkolog tak tak tak
• Chirurg plastyczny Rabat 50% Tak * Tak *
• Dermatolog - wenerolog tak tak tak
• Diabetolog tak tak tak
• Endokrynolog tak tak tak
• Flebolog Rabat 50% Tak * Tak *
• Foniatra-audiolog tak tak tak
• Gastroenterolog tak tak tak
• Geriatra Rabat 50% Tak * Tak *
• Ginekolog tak Tak tak
• Ginekolog onkologiczny Rabat 50% Tak * Tak *
• Hematolog tak tak tak
• Hepatolog Rabat 50% Tak * Tak *
• Hipertensjolog Rabat 50% Tak * Tak *
• Immunolog Rabat 50% Tak * Tak *
• Kardiochirurg Rabat 50% tak tak
• Kardiolog tak tak tak
• Laryngolog tak tak tak
• Lekarz chorób zakaźnych Rabat 50% tak tak
• Nefrolog tak tak tak
• Neurochirurg Rabat 50% tak tak
• Neurolog tak tak tak
• Okulista tak tak tak
• Onkolog tak tak tak
• Ortopeda-traumatolog tak tak tak
• Psychiatra Rabat 50% tak tak
• Pulmonolog tak tak tak
• Proktolog tak tak tak
• Reumatolog tak tak tak
• Urolog tak tak tak
• Lekarz rehabilitacji tak tak tak
• Lekarz dyżurny (internista, lekarz medycyny rodzinnej) tak tak tak
W przypadku gdy posiadaczem karty jest dziecko pediatra i specjaliści dziecięcy wg pakietu
* Specjalizacje wymagające skierowania od lekarza CM lub PM Polmed
Profilaktyka bez skierowania
W ramach pakietu Pacjent może jeden raz w roku wykonać poniższe badania bez zlecenia od lekarza CM lub PM Polmed:
• Badanie ogólne moczu tak tak tak
• Morfologia krwi (krwinki białe z pełnym różnicowaniem, krwinki czerwone, płytki krwi, hematokryt) tak tak tak
• Cholesterol całkowity (TC) tak tak tak
• HDL cholesterol (HDL-C) tak tak tak
• LDL cholesterol (LDL-C) tak tak tak
• Trójgicerydy (TG) tak tak tak
• Lipidogram (TC, TG, HDL-C, LDL-C) tak tak tak
• Glukoza tak tak tak
• Krzywa wchłaniania glukozy po obciążeniu doustnym 50g ("0" i "60 min") tak tak tak
• Krzywa wchłaniania glukozy po obciążeniu doustnym 75g ("0" i "120 min") tak tak tak
• Cytologia ginekologiczna tak tak tak
Rozszerzone badania laboratoryjne i diagnostyczne
Bezpłatne i nielimitowane wykonywanie badań diagnostycznych zleconych przez lekarza CM lub PM POLMED w zakresie:
Hematologia i koagulologia
• OB. tak tak tak
• Eozynofilia bezwzględna tak tak tak
• Morfologia krwi tak tak tak
• Płytki krwi tak tak tak
• Retikulocyty tak tak tak
• Leukocyty tak tak tak
• Hematokryt tak tak tak
• Rozmaz krwi manualny tak tak tak
• Antytrombina III (AT III) tak tak tak
• Białko C (PC) tak tak tak
• Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) tak tak tak
• Czas protrombinowy - PT (z wartością INR) tak tak tak
• Czas trombinowy (TT) tak tak tak
• D-dimery ilościowo tak tak tak
• Fibrynogen tak tak tak
• APTT tak tak tak
Analityka ogólna
• Badanie kału na obecność lamblii - ELISA tak tak tak
• Badanie kału w kierunku jaj pasożytów tak tak tak
• Badanie ogólne kału tak tak tak
• Kał na resztki pokarmowe - skrobia, tłuszcze, włókna tak tak tak
• Krew utajona w kale tak tak tak
• Mocz - badanie ogólne tak tak tak
• Mocz - badanie składu chemicznego kamienia moczowego tak tak tak
• Mocz - liczba Addisa lub Hamburgera tak tak tak
• Mocz - mikroalbuminuria tak tak tak
• Posiew kału tak tak tak
• Wymaz kału w kierunku owsików tak tak tak
Chemia kliniczna
• Albuminy tak tak tak
• Białko całkowite tak tak tak
• Bilirubina bezpośrednia (związana) tak tak tak
• Bilirubina całkowita tak tak tak
• Chlor tak tak tak
• Cholinesteraza tak tak tak
• Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) tak tak tak
• Diastaza (amylaza) w moczu (AMM) tak tak tak
• Diastaza (amylaza) w surowicy (AMS) tak tak tak
• Fosfataza alkaliczna (ALP, Falk) tak tak tak
• Fosfataza kwaśna (AcP) tak tak tak
• Fosfataza sterczowa (AcP-P) tak tak tak
• Fosfor w moczu tak tak tak
• Fosfor w surowicy (P) tak tak tak
• Gamma-glutamylo-transpeptydaza (GGTP) tak tak tak
• Glukoza tak tak tak
• Jonogram (sód i potas) tak tak tak
• Kinaza kreatynowa (CPK) tak tak tak
• Kreatynina w moczu tak tak tak
• Kreatynina w surowicy tak tak tak
• Klirens kreatyniny endogennej tak tak tak
• Kwas moczowy tak tak tak
• Lipaza tak tak tak
• Lipoproteina a - Lp (a) tak tak tak
• Magnez całkowity tak tak tak
• Mocznik tak tak tak
• Proteinogram tak tak tak
• Transaminaza asparaginowa GOT/AspAT tak tak tak
• Transaminaza alaninowa GPT/AIAT tak tak tak
• Wapń w moczu tak tak tak
• Wapń w surowicy (Ca) tak tak tak
• Żelazo (Fe) tak tak tak
Diagnostyka miażdżycy
• Cholesterol całkowity - TC tak tak tak
• HDL cholesterol (HDL-C) tak tak tak
• LDL - cholesterol (LDL-C) tak tak tak
• Trójglicerydy - TG tak tak tak
• Homocysteina tak tak tak
• Lipidogram (TC, TG, HDL-C, LDL-C) tak tak tak
Badania serologiczne i diagnostyka infekcji
• Antystreptolizyna "0" - ASO (miano) tak tak tak
• Białko ostrej fazy - CRP (ilościowo) tak tak tak
• Ceruloplazmina tak tak tak
• Czynnik reumatoidalny - RF (test lateksowy) tak tak tak
• Odczyn biernej hemaglutynacji krętków (TPHA) tak tak tak
• Odczyn FTA-AB tak tak tak
• Odczyn Waalera-Rosego (test hemaglutynacji) tak tak tak
• Seromukoid tak tak tak
• VDRL - WR tak tak tak
• Bordetella pertussis IgA tak tak tak
• Bordetella pertussis IgG tak tak tak
• Bordetella pertussis IgM tak tak tak
• Borelioza - IgG/IgM tak tak tak
• Bruceloza IgG tak tak tak
• Bruceloza IgM tak tak tak
• Chlamydia trachomatis PC IgA tak tak tak
• Cytomegalowirus (CMV) - PC IgM test ilościowy tak tak tak
• Cytomegalowirus (CMV) IgG - test ilościowy tak tak tak
• EBV IgG/IgM tak tak tak
• Helicobacter pylori - PC IgG test ilościowy tak tak tak
• Herpes Virus IgG (HSV IgG) tak tak tak
• Herpes Virus IgM (HSV IgM) tak tak tak
• Listerioza - test jakościowy tak tak tak
• Mononukleoza - test lateksowy tak tak tak
• Mykogram z oznaczeniem MIC tak tak tak
• Mykoplazma pneumoniae IgG tak tak tak
• Mykoplazma pneumoniae IgM tak tak tak
• Przeciwciała anty Chlamydia Pneumoniae IgM tak tak tak
• Przeciwciała anty Chlamydia Pneumoniae IgG tak tak tak
• Przeciwciała anty Chlamydia Trachomatis IgG - test jakościowy tak tak tak
• Posiew moczu + antybiogram tak tak tak
• Przeciwciała anty HIV1/HIV2 tak tak tak
• Różyczka IgG - test ilościowy tak tak tak
• Różyczka IgM - test jakościowy tak tak tak
• Toksoplazmoza IgG - test jakościowy tak tak tak
• Toksoplazmoza IgM - test jakościowy tak tak tak
• Toxocaroza - IgG tak tak tak
• Wymaz i posiew z wydalin, wydzielin oraz treści ran tak tak tak
• Wymaz w kierunku Escherichia Coli - szczepy enteropatogenne tak tak tak
• Wymaz w kierunku pałeczek jelitowych SS tak tak tak
• Wymazy i posiewy ze skóry, błon śluzowych tak tak tak
• Yersinia - przeciwciała IgA, IgM, IgG tak tak tak
Diagnostyka cukrzycy
• C-peptyd tak tak tak
• Fruktozamina tak tak tak
• Hemoglobina glikozylowana - HbA1c tak tak tak
• Insulina tak tak tak
• Krzywa wchłaniania glukozy po obciążeniu doustnym 50 g ("0" i "60 min") tak tak tak
• Krzywa wchłaniania glukozy po obciążeniu doustnym 75 g ("0" i "120 min") tak tak tak
Diagnostyka niedokrwistości
• Ferrytyna tak tak tak
• Kwas foliowy tak tak tak
• TIBC - całkowita zdolność wiązania żelaza tak tak tak
• Transferyna tak tak tak
• Witamina B12 tak tak tak
Ocena stężenia leków
• Digoksyna tak tak tak
• Fenytoina tak tak tak
• Karbamazepina tak tak tak
• Kwas walproinowy tak tak tak
• Teofilina tak tak tak
Diagnostyka wirusowego zapalenia wątroby - WZW
• Wirus A przeciwciała p/Hepatitis A Virus (anty HAV) IgM, przeciwciała p/Hepatitis A Virus (anty HAV) Total tak tak tak
• Wirus B przeciwciała anty HBe, antygen HBe, antygen HBs - test jakościowy, HBV-DNA (metoda PCR), przeciwciała anty HBs - test ilościowy, przeciwciała anty HBVc tak tak tak
• Wirus C przeciwciała anty HCV tak tak tak
Diagnostyka chorób tarczycy
• Przeciwciała p/tyreoglobulinie (anty TG) tak tak tak
• Przeciwciała anty peroksydazie tarczycowej - anty TPO tak tak tak
• Przeciwciała anty receptorom TSH tak tak tak
• Trójjodotyronina (T3) tak tak tak
• TSH III generacji tak tak tak
• Tyroksyna (T4) tak tak tak
• Wolne T3 - FT3 tak tak tak
• Wolne T4 - FT4 tak tak tak
Hormony płciowe
• Estradiol (E2) tak tak tak
• Estriol wolny tak tak tak
• Globulina wiążąca hormony płciowe - SHBG tak tak tak
• HCG - beta ilościowo tak tak tak
• Hormon folikulotropowy (FSH) tak tak tak
• Hormon luteinizujący (LH) tak tak tak
• Progesteron tak tak tak
• Prolaktyna (PRL) tak tak tak
• Siarczan dehydroepiandrostendionu - DHEA-S tak tak tak
• Testosteron tak tak tak
• Wolna podjednostka HCG (F-HCG-beta) tak tak tak
Inne hormony
• 17 - KS tak tak tak
• Adrenalina tak tak tak
• Adrenalina - dobowa zbiórka moczu tak tak tak
• Aldosteron tak tak tak
• Aldosteron - dobowa zbiórka moczu tak tak tak
• Androstendion tak tak tak
• Hormon adrenokortykotropowy (ACTH) tak tak tak
• Hormon wzrostu tak tak tak
• Kortyzol tak tak tak
• Kortyzol - dobowa zbiórka moczu tak tak tak
• Kwas wanilinomigdałowy - VAM dobowa zbiórka moczu tak tak tak
• Noradrenalina tak tak tak
• Noradrenalina - dobowa zbiórka moczu tak tak tak
• Parathormon (PTH) tak tak tak
Markery nowotworowe
• 21,1 - marker nowotworów płuc tak tak tak
• 72,4 - marker nowotworu jelita grubego tak tak tak
• Alfa - fetoproteina - AFP tak tak tak
• Antygen karcynoembrionalny - CEA tak tak tak
• Ca - 125 tak tak tak
• Ca - 15-3 tak tak tak
• Ca - 19-9 tak tak tak
• Marker Scc tak tak tak
• PSA - wolny tak tak tak
• Specyficzny antygen prostaty - PSA tak tak tak
• Specyficzny polipeptyd tkankowy - TPS tak tak tak
Diagnostyka choroby niedokrwiennej serca
• CK-MB (kinaza kreatynowa-frakcja sercowa) tak tak tak
• Mioglobina tak tak tak
• Troponina I - TI tak tak tak
Diagnostyka laboratoryjna osteoporozy
• Kalcytonina tak tak tak
• Osteokalcyna - marker tworzenia kości tak tak tak
• Parathormon (PTH) tak tak tak
Toksykologia
• Cynkoprotoporfiny tak tak tak
• Fenol tak tak tak
• Koproporfiryny - mocz tak tak tak
• Kwas deltaaminolewulinowy (ALA) tak tak tak
• Porfiryny - frakcje tak tak tak
• Porfobilinogen tak tak tak
• Stężenie cynku tak tak tak
• Stężenie ołowiu tak tak tak
• Stężenie ołowiu - dobowa zbiórka moczu tak tak tak
Alergologia
• IgE całkowite tak tak tak
• IgE specyficzne - pojedynczy alergen tak tak tak
• Panel mieszany tak tak tak
• Panel oddechowy tak tak tak
• Panel pokarmowy tak tak tak
• Testy skórne punktowe, odczulanie z lekiem pacjenta tak tak tak
Serologia grup krwi
• Oznaczenie grupy krwi tak tak tak
• Odczyn Coombsa (Przeciwciała przeciw czynnikowi Rh) tak tak tak
Immunoglobuliny
• Antytrypsyna tak tak tak
• C - 3c (składnik dopełniacza) tak tak tak
• C - 4 (składnik dopełniacza) tak tak tak
• C1 inhibitor tak tak tak
• Immunoglobulina A (IgA) tak tak tak
• Immunoglobulina G (IgG) tak tak tak
• Immunoglobulina M (IgM) tak tak tak
Autoimmunologia
• Antykoagulant toczniowy tak tak tak
• Przeciwciała przeciwjądrowe, przeciwjąderkowe i cytoplazmatyczne/ds. DNA, ss CNA, RNP, Sm, Scl-70, La, Ro, Jo-1, histonowe, mitochondrialne tak tak tak
• Przeciwciała gliadynowe w klasie IgA tak tak tak
• Przeciwciała gliadynowe w klasie IgG tak tak tak
• Przeciwciała - pemfigus (Pf,Pv) IMF tak tak tak
• Przeciwciała anty GMB IMF tak tak tak
• Przeciwciała antykardiolipidowe IgG tak tak tak
• Przeciwciała antykardiolipidowe IgG i IgM tak tak tak
• Przeciwciała antykardiolipidowe IgM tak tak tak
• Przeciwciała anty-mikrosomalne (MAB) tak tak tak
• Przeciwciała gliadynowe w klasie IgG i IgA (łącznie) tak tak tak
• Przeciwciała p/ds. DNA tak tak tak
• Przeciwciała p/komórkom okładzinowym żołądka IMF tak tak tak
• Przeciwciała p/cytoplazmie leukocytów - ANCA tak tak tak
• Przeciwciała p/endomysium i gliadynowe w klasie IgG i IgA (łącznie) tak tak tak
• Przeciwciała p/endomysium i gliadynowe w klasie IgA tak tak tak
• Przeciwciała p/endomysium i gliadynowe w klasie IgG tak tak tak
• Przeciwciała p/endomysium IgA EmA tak tak tak
• Przeciwciała p/endomysium IgG EmA tak tak tak
• Przeciwciała p/endomysium IgG i IgA EmA (łącznie) tak tak tak
• Przeciwciała p/jądrowe - test przesiewowy ANA tak tak tak
• Przeciwciała p/mięśniom gładkim IMF ASMA tak tak tak
• Przeciwciała p/mięśniom poprzecznie prążkowanym IMF tak tak tak
• Przeciwciała p/mięśniu sercowemu tak tak tak
• Przeciwciała p/mitochondrialne - AMA typu - M2 tak tak tak
• Przeciwciała p/mitochondrialne (M2, M4, M9) AMA tak tak tak
• Przeciwciała p/nadnerczom tak tak tak
• Przeciwciała p/retikulinie w klasie IgA tak tak tak
• Przeciwciała p/retikulinie w klasie IgA i IgG tak tak tak
• Przeciwciała p/retikulinie w klasie IgG tak tak tak
• Przeciwciała p/tyreoglobulinie (ATG) tak tak tak
Badania rentgenowskie - kompleksowe
• Cystografia mikcyjna tak tak tak
• Fistulografia tak tak tak
• Flebografia tak tak tak
• Pasaż przewodu pokarmowego tak tak tak
• RTG barków tak tak tak
• RTG barku - zdjęcia skośne tak tak tak
• RTG barku AP tak tak tak
• RTG barku AP + zdjęcia osiowe tak tak tak
• RTG barku zdjęcia osiowe tak tak tak
• RTG czaszki AP + bok i tylny dół tak tak tak
• RTG czaszki PA + boczne tak tak tak
• RTG czaszki tylny dół tak tak tak
• RTG czaszki zdjęcie boczne tak tak tak
• RTG górnego odcinka przewodu pokarmowego tak tak tak
• RTG jama brzuszna - przeglądowe w pozycji leżącej tak tak tak
• RTG jama brzuszna - przeglądowe w pozycji stojącej tak tak tak
• RTG jelito grube wlew doodbytniczy tak tak tak
• RTG klatki piersiowej - boczne z kontrastem tak tak tak
• RTG klatki piersiowej - bok tak tak tak
• RTG klatki piersiowej PA tak tak tak
• RTG klatki piersiowej PA - zdjęcie celowane na szczyty płuc tak tak tak
• RTG klatki piersiowej PA + boczne tak tak tak
• RTG klatki piersiowej z pograniczem piersiowo-szyjnym tak tak tak
• RTG kości krzyżowo-ogonowej AP tak tak tak
• RTG kości krzyżowo-ogonowej AP + boczne tak tak tak
• RTG kości krzyżowo-ogonowej zdjęcie boczne tak tak tak
• RTG kości łódeczkowatej tak tak tak
• RTG kości ramiennej AP tak tak tak
• RTG kości ramiennej AP + boczne tak tak tak
• RTG kości ramiennej zdjęcie boczne tak tak tak
• RTG kręgosłup piersiowy - zdjęcia czynnościowe tak tak tak
• RTG kręgosłup piersiowy AP + zdjęcie boczne tak tak tak
• RTG kręgosłup piersiowy zdjęcie boczne tak tak tak
• RTG kręgosłup szyjny - czynnościowe tak tak tak
• RTG kręgosłup szyjny - otwory międzykręgowe tak tak tak
• RTG kręgosłup szyjny AP i boczne tak tak tak
• RTG kręgosłup szyjny celowane na ząb obrotnika tak tak tak
• RTG kręgosłup szyjny zdjęcie boczne tak tak tak
• RTG kręgosłupa (skolioza) PA + zdjęcie boczne tak tak tak
• RTG kręgosłupa AP (skolioza) tak tak tak
• RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowy AP + boczne tak tak tak
• RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowy celowane L5-S1 bok tak tak tak
• RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowy zdjęcia czynnościowe tak tak tak
• RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowy zdjęcia boczne tak tak tak
• RTG kręgosłupa piersiowego - zdjęcia skośne tak tak tak
• RTG łopatki (AP + zdjęcia styczne) tak tak tak
• RTG łopatki AP tak tak tak
• RTG łopatki zdjęcia styczne tak tak tak
• RTG miednicy tak tak tak
• RTG mostka tak tak tak
• RTG nadgarstka AP tak tak tak
• RTG nadgarstka AP + boczne tak tak tak
• RTG nadgarstka zdjęcie boczne tak tak tak
• RTG nosa tak tak tak
• RTG obojczyka tak tak tak
• RTG obu nadgarstków tak tak tak
• RTG obu pięt tak tak tak
• RTG obu podudzi - zdjęcia porównawcze tak tak tak
• RTG obu rąk tak tak tak
• RTG obu stawów kolanowych tak tak tak
• RTG obu stawów kolanowych w pozycji stojącej tak tak tak
• RTG obu stawów skokowych tak tak tak
• RTG obu stóp tak tak tak
• RTG oczodołów PA tak tak tak
• RTG oczodołów PA + boczne tak tak tak
• RTG określenie wieku kostnego tak tak tak
• RTG osiowe rzepki tak tak tak
• RTG palca ręki tak tak tak
• RTG palca stopy tak tak tak
• RTG pięty tak tak tak
• RTG pięty zdjęcie boczne tak tak tak
• RTG pięty zdjęcie boczne + osiowe tak tak tak
• RTG pięty zdjęcie osiowe tak tak tak
• RTG podstawy czaszki tak tak tak
• RTG podudzia AP tak tak tak
• RTG podudzia AP + boczne tak tak tak
• RTG podudzia zdjęcie boczne tak tak tak
• RTG przedramienia AP tak tak tak
• RTG przedramienia AP + boczne tak tak tak
• RTG przedramienia zdjęcie boczne tak tak tak
• RTG przełyku tak tak tak
• RTG ręki AP tak tak tak
• RTG ręki AP + boczne tak tak tak
• RTG ręki AP + skośne tak tak tak
• RTG ręki zdjęcie boczne tak tak tak
• RTG siodełka tureckiego tak tak tak
• RTG stawów biodrowych AP tak tak tak
• RTG stawów biodrowych AP + osiowe tak tak tak
• RTG stawów biodrowych zdjęcie osiowe tak tak tak
• RTG stawów krzyżowo-biodrowych tak tak tak
• RTG stawów łokciowych - zdjęcia porównawcze AP + profil tak tak tak
• RTG stawów mostkowo-obojczykowych tak tak tak
• RTG stawu biodrowego AP tak tak tak
• RTG stawu kolanowego AP tak tak tak
• RTG stawu kolanowego AP + boczne tak tak tak
• RTG stawu kolanowego w pozycji Merchanfa tak tak tak
• RTG stawu kolanowego zdjęcie boczne tak tak tak
• RTG stawu łokciowego AP tak tak tak
• RTG stawu łokciowego AP + boczne tak tak tak
• RTG stawu łokciowego zdjęcie boczne tak tak tak
• RTG stawu mostkowo-obojczykowego tak tak tak
• RTG stawu skokowego AP tak tak tak
• RTG stawu skokowego AP + boczne tak tak tak
• RTG stawu skokowego zdjęcie boczne tak tak tak
• RTG stawu żuchowow-skroniowego tak tak tak
• RTG stopy AP tak tak tak
• RTG stopy AP + boczne tak tak tak
• RTG stopy zdjęcie boczne tak tak tak
• RTG trzeciego migdała tak tak tak
• RTG tunelowe stawu kolanowego tak tak tak
• RTG twarzoczaszki PA tak tak tak
• RTG uda AP tak tak tak
• RTG uda AP + boczne tak tak tak
• RTG uda zdjęcie boczne tak tak tak
• RTG zatok tak tak tak
• RTG żeber tak tak tak
• RTG żuchwy - zdjęcia skośne tak tak tak
• Sialografia tak tak tak
• Skopia klatki piersiowej tak tak tak
• Tomogram krtani tak tak tak
• Uretrografia tak tak tak
• Urografia tak tak tak
Mammografia
• Mammografia - zdjęcie celowane tak tak tak
• Mammografia screeningowa tak tak tak
• Mammografia celowana - diagnostyka guzka piersi tak tak tak
Badania ultrasonograficzne
• Echo serca dorośli tak tak tak
• Echo serca dzieci tak tak tak
• Echo serca płodu tak tak tak
• Echo serca przezprzełykowe tak tak tak
• Echo serca wysiłkowe tak tak tak
• Echo serca z Dopplerem tak tak tak
• USG ciąży (bez genetycznego) tak tak tak
• USG ciąży transvaginalne (bez genetycznego) tak tak tak
• USG dołów pachowych tak tak tak
• USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne tak tak tak
• USG ginekologiczne transvaginalne tak tak tak
• USG gruczołu krokowego tak tak tak
• USG jamy brzusznej tak tak tak
• USG jąder tak tak tak
• USG klatki piersiowej i śródpiersia tak tak tak
• USG krtani tak tak tak
• USG miednicy mniejszej tak tak tak
• USG mięśni i ścięgien tak tak tak
• USG nadgarstka tak tak tak
• USG oczodołów tak tak tak
• USG oka tak tak tak
• USG opłucnej tak tak tak
• USG piersi tak tak tak
• USG prącia tak tak tak
• USG przezciemiączkowe tak tak tak
• USG stawów biodrowych u dzieci tak tak tak
• USG stawów ręki tak tak tak
• USG stawów żuchwowych tak tak tak
• USG stawu barkowego tak tak tak
• USG stawu biodrowego tak tak tak
• USG stawu kolanowego tak tak tak
• USG stawu łokciowego tak tak tak
• USG stawu skokowego tak tak tak
• USG sutka tak tak tak
• USG szyi tak tak tak
• USG ścięgna tak tak tak
• USG ślinianek tak tak tak
• USG śródstopia tak tak tak
• USG tarczycy tak tak tak
• USG tkanek miękkich tak tak tak
• USG transrektalne miednicy mniejszej tak tak tak
• USG transrektalne stercza tak tak tak
• USG transvaginalne miednicy mniejszej tak tak tak
• USG układu moczowego tak tak tak
• USG węzłów chłonnych pachwinowych tak tak tak
• USG zmian skórnych tak tak tak
• USG węzłów chłonnych szyjnych tak tak tak
• USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych _ tak tak
• USG Doppler tętnic kończyn dolnych _ tak tak
• USG Doppler tętnic kończyn górnych _ tak tak
• USG Doppler żył kończyn dolnych _ tak tak
• USG Doppler żył kończyn górnych _ tak tak
• USG Doppler aorty brzusznej _ tak tak
• USG Doppler tętnic biodrowych _ tak tak
• USG Doppler naczyń wątroby _ tak tak
• USG Doppler tętnic nerkowych _ tak tak
• USG Doppler tętnic wewnątrzczaszkowych _ tak tak
• USG Doppler żył szyi _ tak tak
• USG Doppler tętnic szyi _ tak tak
• USG 3D/4D _ tak tak
Pozostałe badania
• Densytometria - kręgosłup lędźwiowy - screening tak tak tak
• Densytometria - szyjka kości udowej - screening tak tak tak
• EEG _ tak tak
• Spirometria tak tak tak
• EKG spoczynkowe tak tak tak
• EKG wysiłkowe tak tak tak
• Holter EKG 24 godz. tak tak tak
• Holter EKG 48 godz. tak tak tak
• Holter EKG 72 godz. tak tak tak
• 24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego - Holter RR tak tak tak
• Badanie słuchu - audiometria totalna tak tak tak
• Tympanometria tak tak tak
• Cytologia ginekologiczna tak tak tak
• Test ciążowy (mocz) tak tak tak
• Badanie czystości pochwy tak tak tak
• Rozmaz cytohormonalny tak tak tak
• Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC; w razie potrzeby pod kontrolą USG) i badanie histopatologiczne: tak tak tak
• piersi tak tak tak
• tarczycy tak tak tak
• zmiany w tkance podskórnej tak tak tak
• jądra tak tak tak
• prostaty tak tak tak
• ślinianki tak tak tak
• węzłów chłonnych tak tak tak
• Pobranie wycinka i badanie histopatologiczne: tak tak tak
• z szyjki macicy tak tak tak
• ze zmiany skórnej tak tak tak
• z przełyku tak tak tak
• z żołądka tak tak tak
• z dwunastnicy tak tak tak
• z jelita grubego (z okrężnicy, esicy, odbytnicy, odbytu) tak tak tak
• z błony śluzowej jamy ustnej tak tak tak
Diagnostyka Endoskopowa
• Ezofagoskopia z badaniem histopatologicznym tak tak tak
• Ezofagoskopia ze znieczuleniem tak tak tak
• Ezofagoskopia ze znieczuleniem z biopsją / z badaniem hist-pat tak tak tak
• Gastroduodenoskopia + test H.P + wycinki + badanie hist-pat tak tak tak
• Gastroduodenoskopia ze znieczuleniem + test H.P + wycinki + badania hist-pat tak tak tak
• Gastroduodenoskopia + test H.P tak tak tak
• Gastroduodenoskopia + test H.P ze znieczuleniem tak tak tak
• Kolonoskopia tak tak tak
• Kolonoskopia z polipektomią, z badaniem histopatologicznym tak tak tak
• Kolonoskopia ze znieczuleniem tak tak tak
• Kolonoskopia ze znieczuleniem z biopsją / polipektomia z badaniem hist-pat tak tak tak
• Sigmoidoskopia tak tak tak
• Sigmoidoskopia z biopsją / polipektomią i badaniem hist-pat tak tak tak
• Sigmoidoskopia ze znieczuleniem tak tak tak
• Sigmoidoskopia ze znieczuleniem z biopsją / polipektomią i badaniem hist-pat tak tak tak
• Rektoskopia tak tak tak
• Rektoskopia z biopsją / polipektomią i badaniem hist-pat tak tak tak
• Anoskopia tak tak tak
• Anoskopia z biopsją / polipektomią i badaniem hist-pat tak tak tak
• Znieczulenie do badań endoskopowych tak tak tak
Tomografia komputerowa*
• CT barku _ tak tak
• CT głowy _ tak tak
• CT głowy dwufazowe (z kontrastem) _ tak tak
• CT jamy brzusznej - badanie wielofazowe _ tak tak
• CT jamy brzusznej dwufazowe (z kontrastem) _ tak tak
• CT jelita grubego _ tak tak
• CT klatki piersiowej dwufazowe (z kontrastem) _ tak tak
• CT kolana _ tak tak
• CT kości _ tak tak
• CT kości skroniowych _ tak tak
• CT kości łódeczkowatej _ tak tak
• CT kręgosłupa szyjnego _ tak tak
• CT kręgosłupa piersiowego _ tak tak
• CT kręgosłupa lędźwiowego _ tak tak
• CT krtani _ tak tak
• CT miednicy _ tak tak
• CT miednicy małej wielofazowe _ tak tak
• CT nadgarstka _ tak tak
• CT nadnerczy bez kontrastu _ tak tak
• CT nadnerczy wielofazowe z kontrastem _ tak tak
• CT nerek wielofazowe _ tak tak
• CT nosogardła _ tak tak
• CT oczodołów _ tak tak
• CT podudzia _ tak tak
• CT przedramienia _ tak tak
• CT przestrzeni zaotrzewnowej _ tak tak
• CT przysadki mózgowej _ tak tak
• CT ramienia _ tak tak
• CT ręki _ tak tak
• CT serca _ tak tak
• CT stawów biodrowych _ tak tak
• CT stawu łokciowego _ tak tak
• CT stawu mostkowo-obojczykowego _ tak tak
• CT stawu skokowego _ tak tak
• CT stawu skroniowo-żuchwowego _ tak tak
• CT szyi _ tak tak
• CT stopy _ tak tak
• CT uda _ tak tak
• CT trzustki _ tak tak
• CT twarzoczaszki _ tak tak
• CT wątroby - badanie wielofazowe _ tak tak
• CT zatok _ tak tak
• HRCT klatki piersiowej _ tak tak
• Kontrast niejonowy do CT/NMR _ tak tak
• Opis CT/MRN/RTG w trybie pilnym _ tak tak
• Znieczulenie do CT/NMR/RTG _ tak tak
* Nie obejmuje badań naczyniowych
Rezonans magnetyczny *
• Angiografia metodą rezonansu magnetycznego _ tak tak
• Cholangiografia rezonansu magnetycznego dróg żółciowych _ tak tak
• RM barku _ tak tak
• RM barku z kontrastem _ tak tak
• RM głowy _ tak tak
• RM głowy z kontrastem _ tak tak
• RM jamy brzusznej _ tak tak
• RM jamy brzusznej z kontrastem _ tak tak
• RM klatki piersiowej _ tak tak
• RM klatki piersiowej z kontrastem _ tak tak
• RM kolana _ tak tak
• RM kolana z kontrastem _ tak tak
• RM kości _ tak tak
• RM kości skroniowych _ tak tak
• RM kości skroniowych z kontrastem _ tak tak
• RM kości z kontrastem _ tak tak
• RM kości łódeczkowatej _ tak tak
• RM kręgosłupa L-S _ tak tak
• RM kręgosłupa L-S z kontrastem _ tak tak
• RM kręgosłupa piersiowego _ tak tak
• RM kręgosłupa piersiowego z kontrastem _ tak tak
• RM kręgosłupa szyjnego _ tak tak
• RM kręgosłupa szyjnego z kontrastem _ tak tak
• RM miednicy _ tak tak
• RM miednicy z kontrastem _ tak tak
• RM mięśni _ tak tak
• RM mięśni z kontrastem _ tak tak
• RM nadgarstka _ tak tak
• RM nadgarstka z kontrastem _ tak tak
• RM nadnerczy _ tak tak
• RM nadnerczy z kontrastem _ tak tak
• RM oczodołów _ tak tak
• RM oczodołów z kontrastem _ tak tak
• RM płodu _ tak tak
• RM przestrzeni zaotrzewnowej z kontrastem _ tak tak
• RM przysadki mózgowej _ tak tak
• RM przysadki mózgowej z kontrastem _ tak tak
• RM stawów krzyżowo-biodrowych _ tak tak
• RM stawów krzyżowo-biodrowych z kontrastem _ tak tak
• RM stawu biodrowego _ tak tak
• RM stawu biodrowego z kontrastem _ tak tak
• RM stawu łokciowego _ tak tak
• RM stawu skokowego _ tak tak
• RM stawu skokowego z kontrastem _ tak tak
• RM stawu skroniowo-żuchwowego _ tak tak
• RM sutków _ tak tak
• RM sutków z kontrastem _ tak tak
• RM szyi z kontrastem _ tak tak
• RM tkanek miękkich z kontrastem _ tak tak
• RM trzustki z kontrastem _ tak tak
• RM twarzoczaszki _ tak tak
• RM wątroby _ tak tak
• RM wątroby z kontrastem _ tak tak
• Rezonans tylnej jamy czaszki _ tak tak
• Rezonans tylnej jamy czaszki z kontrastem _ tak tak
• Spektroskopia protonowa _ tak tak
• Spektroskopia rezonansu magnetycznego (MRS) _ tak tak
* Nie obejmuje badań naczyniowych
Kontrast używany do powyższych badań diagnostycznych jest wliczony w cenę pakietu
Zabiegi ambulatoryjne zgodne z konsultacjami lekarskimi
Usługi w formie zabiegów, które mogą być wykonywane przez lekarza lub pielęgniarkę podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub po konsultacji lekarskiej w warunkach ambulatoryjnych. Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych uzależniony jest od zakresu konsultacji specjalistycznych, do których Pacjent jest uprawniony w ramach abonamentu.
Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne
• Założenie i zmiana prostego opatrunku nie wymagającego opracowania chirurgicznego rany tak tak tak
• Pobranie wymazu i posiewu tak tak tak
• Usunięcie szwów po zabiegach wykonywanych w centrach własnych Zleceniobiorcy tak tak tak
• Usunięcie szwów po zabiegach wykonywanych poza centrami własnymi Zleceniobiorcy - klasyfikacja przypadku po ocenie lekarza (zakres nie obejmuje zdejmowania szwów po porodzie) tak tak tak
• Znieczulenie miejscowe tak tak tak
• Usunięcie kleszcza tak tak tak
Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne
• Założenie i usunięcie przedniej tamponady nosa tak tak tak
• Przedmuchiwanie (kateteryzacja) trąbki słuchowej tak tak tak
• Koagulacja naczyń przegrody nosa tak tak tak
• Usunięcie ciała obcego z nosa, ucha tak tak tak
• Założenie / zmiana innego opatrunku laryngologicznego tak tak tak
• Założenie / zmiana / usunięcie sączka tak tak tak
• Płukanie ucha / nosa tak tak tak
• Laryngoskopia pośrednia tak tak tak
• Pobranie wymazu / posiewu tak tak tak
• Założenie szwów tak tak tak
• Usunięcie szwów po zabiegach laryngologicznych wykonywanych w centrach własnych Zleceniobiorcy tak tak tak
• Usunięcie szwów po zabiegach laryngologicznych wykonywanych poza centrami własnymi Zleceniobiorcy - kwalifikacja przypadku po ocenie lekarza tak tak tak
• Donosowe podanie leku obkurczającego śluzówki nosa tak tak tak
Zabiegi ambulatoryjne okulistyczne
• Badanie dna oka tak tak tak
• Pomiar ciśnienia śródgałkowego tak tak tak
• Usunięcie ciała obcego z oka tak tak tak
• Badanie ostrości widzenia, pola widzenia, widzenia przestrzennego tak tak tak
• Badanie autorefraktometrem tak tak tak
• Podanie leku do worka spojówkowego tak tak tak
• Płukanie worka spojówkowego tak tak tak
• Gonioskopia tak tak tak
• Pobranie wymazu/posiewu tak tak tak
• Adaptacja do ciemności tak tak tak
• Dobór okularów tak tak tak
Zabiegi ambulatoryjne ortopedyczne
• Założenie / zmiana / usunięcie opatrunku gipsowego tak tak tak
• Repozycja złamania (jeżeli standard przychodni na to pozwala) tak tak tak
• Założenie / zmiana opatrunku tak tak tak
• Iniekcje dostawowe i okołostawowe tak tak tak
• Punkcja stawu - pobranie materiału do badań tak tak tak
• Założenie opaski elastycznej tak tak tak
• Założenie szyny / temblaka tak tak tak
• Założenie / dopasowanie ortezy lub stabilizatora tak tak tak
Zabiegi ambulatoryjne dermatologiczne
• Dermatoskopia tak tak tak
• Pobranie wymazu / posiewu tak tak tak
Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne
• Pobranie cytologii tak tak tak
UWAGA: Wymienione powyżej zabiegi wykonywane są w ramach komplementarnej konsultacji, jeżeli dostępne są w placówce. Materiały i środki medyczne, takie jak: gips tradycyjny, opatrunki, bandaże, venflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, środki dezynfekujące, szwy i nici chirurgiczne, użyte do w/w zabiegów, są bezpłatne.
Pozakonsultacyjne zabiegi ambulatoryjne
Usługi w formie zabiegów, które nie są integralną częścią konsultacji lekarskiej. Mogą być wykonywane w znieczuleniu miejscowym i nie wymagają hospitalizacji oraz reżimu Sali operacyjnej. Zakres pozakonsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych jest uwarunkowany dostępnością w danej placówce Zleceniobiorcy.
Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne:
• Biopsja chirurgiczna (cienkoigłowa) guzka, prostaty, piersi, tarczycy, węzła chłonnego wraz z oceną histopatologiczną _ _ tak
• Założenie szwów w nagłych przypadkach wymagających niezwłocznej pomocy _ _ tak
Zabiegi ambulatoryjne ortopedyczne
• Unieruchomienie typu Dessault mały / duży _ _ tak
• Dobór i założenie ortezy: stawu kolanowego, stawu łokciowego, stawu skokowego, lędźwiowo-krzyżowe, nadgarstka _ _ tak
• Dobór i założenie kołnierza ortopedycznego _ _ tak
• Założenie gipsu syntetycznego: udowego, podudzia, przedramiennego, ramiennego, typu rękawiczka _ _ tak
• Założenie gipsu typu gorset _ _ tak
• Założenie longiety _ _ tak
• Założenie temblaka uniwersalnego _ _ tak
• Założenie prosto trzymacza - opatrunek ósemkowy _ _ tak
• Założenie szyny Stocka _ _ tak
• Założenie szyny na palec _ _ tak
• Założenie ochrony na gips - kończyna dolna _ _ tak
• Dobór kul łokciowych _ _ tak
Zabiegi ambulatoryjne dermatologiczne
• Elektrokoagulacja dermatologiczna (1 punkt) _ _ tak
• Krioterapia dermatologiczna _ _ tak
• Ścięcie i koagulacja włókniaków skóry _ _ tak
• Wyłyżeczkowanie / laserochirurgia zmiany skóry _ _ tak
• Lampa PUVA _ _ tak
Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne
• Elektrokoagulacyjne leczenie nadżerek _ _ tak
• Kriochirurgiczne leczenie nadżerek _ _ tak
• Założenie wkładki domacicznej _ _ tak
• Usunięcie wkładki domacicznej _ _ tak
Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne
• Laryngologiczne zabiegi kriochirurgiczne _ _ tak
• Punkcja zatok _ _ tak
• Zabieg płukania zatok metodą Petza _ _ tak
• Wlewka krtaniowa _ _ tak
• Nastawienie nosa zamknięte _ _ tak
• Nacięcie krwiaków małżowiny usznej _ _ tak
• Nacięcie krwiaków przegrody nosa _ _ tak
• Obliteracja żylaków nasady języka _ _ tak
• Podcięcie wędzidełka języka _ _ tak
Pozostałe zabiegi ambulatoryjne
• Premedykacja _ _ tak
• Enema _ _ tak
• Założenie / zmiana cewnika _ _ tak
• Kule łokciowe - wypożyczenie _ _ tak
UWAGA: Materiały i środki medyczne, takie jak: gips tradycyjny, opatrunki, bandaże, venflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, środki dezynfekujące, szwy i nici chirurgiczne, użyte do w/w zabiegów, są bezpłatne. Za pozostałe materiały i środki medyczne zużyte do w/w zabiegów, od Pacjenta pobierana jest opłata z uwzględnieniem 10% rabatu.
Usługi pielęgniarskie w placówce
Personel pielęgniarski zapewnia następujące usługi dostępne na terenie placówki medycznej:
• Iniekcja domięśniowa (lek pacjenta) tak tak tak
• Iniekcja dożylna (lek pacjenta) tak tak tak
• Kroplowy wlew dożylny (lek pacjenta) tak tak tak
• Opatrunek prosty tak tak tak
• Pomiar ciśnienia krwi tak tak tak
• Próby śródskórne tak tak tak
• Pomiar wzrostu i wagi tak tak tak
Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia
Przegląd stanu zdrowia (zdrowie w pigułce) ustalany po przeprowadzeniu wywiadu przez lekarza internistę CM POLMED. Usługa należy się bezpłatnie jeden raz na 24 miesiące. W przypadku, kiedy posiadacz pakietu wykonuje przegląd stanu zdrowia częściej, przysługuje mu zniżka w wysokości 50% wartości wykonanych badań.
Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia może zostać wykonany również dla członków rodziny posiadacza pakietu (partner, dzieci, rodzice) z rabatem 30% od ceny Centrum.
Usługa dostępna w miastach, gdzie POLMED posiada własne Centrum Medyczne.
• Badanie ogólne moczu tak tak tak
• Morfologia krwi (krwinki białe z pełnym różnicowaniem, krwinki czerwone, płytki krwi, hematokryt) tak tak tak
• Cholesterol całkowity (TC) tak tak tak
• Cholesterol HDL-C tak tak tak
• Cholesterol LDL-C trójglicerydy (TG) tak tak tak
• Lipidogram (TC, TG, HDL-C, LDL-C) tak tak tak
• Glukoza tak tak tak
• EKG spoczynkowe tak tak tak
• USG jamy brzusznej tak tak tak
• USG piersi (dla kobiet) _ tak tak
• Badanie urologiczne (dla mężczyzn) _ tak tak
• Spirometria _ tak tak
• Konsultacja internistyczna - badanie lekarskie tak tak tak
• Informacja na temat wyników przeprowadzonych badań i zalecenia zdrowotne na przyszłość tak tak tak
• Przegląd stomatologiczny tak tak tak
Profilaktyka stomatologiczna
• Bezpłatny przegląd stomatologiczny 1 raz w roku tak zniżka 50% tak
• Instruktaż higieny jamy ustnej tak zniżka 50% tak
• Fluoryzacja zębów _ zniżka 50% tak
• Usuwanie kamienia nazębnego (scaling) _ zniżka 50% tak
• Uszczelnianie bruzd _ zniżka 50% tak
• Piaskowanie _ zniżka 50% tak
Stomatologia
Usługa obejmuje rabat 50% na:
Konsultacje specjalistyczne:
• Stomatolog _ _ tak
• Ortodonta _ _ tak
• Chirurg stomatologiczny _ _ tak
• Periodontolog _ _ tak
• Protetyk (plan leczenia) _ _ tak
Stomatologia zachowawcza:
• Badanie żywotności zęba _ _ zniżka 50%
• Leczenie nadwrażliwości zębów _ _ zniżka 50%
• Impregnacja zębiny _ _ zniżka 50%
• Pośrednie pokrycie miazgi - założenie podwójnego podkładu _ _ zniżka 50%
• Bezpośrednie pokrycie miazgi - obnażenie miazgi _ _ zniżka 50%
• Bezpośrednie pokrycie miazgi - pokrycie perforacji _ _ zniżka 50%
• Opatrunek leczniczy w zębie _ _ zniżka 50%
• Wypełnienie kanału _ _ zniżka 50%
• Płukanie kanału _ _ zniżka 50%
• Udrożnienie kanału - mechaniczne, ultradźwięki _ _ zniżka 50%
• Wypełnienie glasjometr _ _ zniżka 50%
• Wypełnienie ubytku korony zęba _ _ zniżka 50%
• Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem _ _ zniżka 50%
• Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem _ _ zniżka 50%
• Amputacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem _ _ zniżka 50%
• Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi _ _ zniżka 50%
• Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba _ _ zniżka 50%
• Amputacja zdewitalizowanej miazgi zęba _ _ zniżka 50%
• Kauteryzacja brodawki dziąsłowej _ _ zniżka 50%
• Całkowite opracowanie i dezynfekcja kanału _ _ zniżka 50%
• Ponowne udrożnienie wypełnionego kanału _ _ zniżka 50%
• Czasowe wypełnienie kanału _ _ zniżka 50%
• Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku _ _ zniżka 50%
• Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego kąta w zębach siecznych _ _ zniżka 50%
• Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa _ _ zniżka 50%
• Kosmetyczne pokrycie przebarwienia zębiny w zębach przednich _ _ zniżka 50%
• Wybielanie zęba metodą wewnętrzną _ _ zniżka 50%
• Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku _ _ zniżka 50%
• Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej _ _ zniżka 50%
• Znieczulenie miejscowe powierzchniowe, miejscowe nasiękowe, przewodowe wewnątrzustne _ _ zniżka 50%
• Leczenie zgorzeli miazgi zęba _ _ zniżka 50%
Oraz:
• RTG zęba _ _ zniżka 50%
• Pantomogram _ _ zniżka 50%
W skład usługi stomatologicznej wchodzi także pomoc doraźna, w czasie której w ramach abonamentu wykonywane bezpłatnie są usługi w razie bólu i w nagłych przypadkach.
UWAGA: Abonament nie obejmuje leczenia: ortodontycznego, protetycznego, periodontologicznego oraz implantów.
Usługi stomatologiczne dostępne w Centrach medycznych POLMED
Rehabilitacja - bez okresu karencji
W przypadku konieczności wykonania zabiegów rehabilitacyjnych, po określeniu jej zakresu przez lekarzy lub rehabilitantów Centrów Medycznych POLMED zapewniamy opiekę rehabilitacyjną w poniższym zakresie:
• konsultacja rehabilitanta
• konsultacja fizykoterapeuty
• konsultacja lekarza rehabilitacji medycznej
• Masaż leczniczy kręgosłupa _ _ tak
• Masaż limfatyczny _ _ tak
• Fizykoterapia - elektrostymulacja mm. k. dolnej _ tak tak
• Fizykoterapia - elektrostymulacja mm. k. górnej _ tak tak
• Fizykoterapia - elektrostymulacja krtań _ tak tak
• Fizykoterapia - fonoforeza kręgosłup lędźwiowy _ tak tak
• Fizykoterapia - fonoforeza kręgosłup piersiowy _ tak tak
• Fizykoterapia - fonoforeza kręgosłup szyjny _ tak tak
• Fizykoterapia - fonoforeza nadgarstek _ tak tak
• Fizykoterapia - fonoforeza podudzie _ tak tak
• Fizykoterapia - fonoforeza przedramię _ tak tak
• Fizykoterapia - fonoforeza ramię _ tak tak
• Fizykoterapia - fonoforeza ręka _ tak tak
• Fizykoterapia - fonoforeza staw barkowy _ tak tak
• Fizykoterapia - fonoforeza staw biodrowy _ tak tak
• Fizykoterapia - fonoforeza staw kolanowy _ tak tak
• Fizykoterapia - fonoforeza staw łokciowy _ tak tak
• Fizykoterapia - fonoforeza staw skokowy _ tak tak
• Fizykoterapia - fonoforeza stopa _ tak tak
• Fizykoterapia - fonoforeza udo _ tak tak
• Fizykoterapia - galwanizacja kręgosłup lędźwiowy _ tak tak
• Fizykoterapia - galwanizacja kręgosłup piersiowy _ tak tak
• Fizykoterapia - galwanizacja kręgosłup szyjny _ tak tak
• Fizykoterapia - galwanizacja krtań _ tak tak
• Fizykoterapia - galwanizacja nadgarstek _ tak tak
• Fizykoterapia - galwanizacja podudzie _ tak tak
• Fizykoterapia - galwanizacja przedramię _ tak tak
• Fizykoterapia - galwanizacja ramię _ tak tak
• Fizykoterapia - galwanizacja ręka _ tak tak
• Fizykoterapia - galwanizacja staw barkowy _ tak tak
• Fizykoterapia - galwanizacja staw biodrowy _ tak tak
• Fizykoterapia - galwanizacja staw kolanowy _ tak tak
• Fizykoterapia - galwanizacja staw łokciowy _ tak tak
• Fizykoterapia - galwanizacja staw skokowy _ tak tak
• Fizykoterapia - galwanizacja stopa _ tak tak
• Fizykoterapia - galwanizacja udo _ tak tak
• Fizykoterapia - jonoforeza kręgosłup lędźwiowy _ tak tak
• Fizykoterapia - jonoforeza kręgosłup piersiowy _ tak tak
• Fizykoterapia - jonoforeza kręgosłup szyjny _ tak tak
• Fizykoterapia - jonoforeza krtań _ tak tak
• Fizykoterapia - jonoforeza nadgarstek _ tak tak
• Fizykoterapia - jonoforeza podudzie _ tak tak
• Fizykoterapia - jonoforeza przedramię _ tak tak
• Fizykoterapia - jonoforeza ramię _ tak tak
• Fizykoterapia - jonoforeza ręka _ tak tak
• Fizykoterapia - jonoforeza staw barkowy _ tak tak
• Fizykoterapia - jonoforeza staw biodrowy _ tak tak
• Fizykoterapia - jonoforeza staw kolanowy _ tak tak
• Fizykoterapia - jonoforeza staw łokciowy _ tak tak
• Fizykoterapia - jonoforeza staw skokowy _ tak tak
• Fizykoterapia - jonoforeza stopa _ tak tak
• Fizykoterapia - jonoforeza udo _ tak tak
• Fizykoterapia - krioterapia miejscowa kręgosłup lędźwiowy _ tak tak
• Fizykoterapia - krioterapia miejscowa kręgosłup piersiowy _ tak tak
• Fizykoterapia - krioterapia miejscowa kręgosłup szyjny _ tak tak
• Fizykoterapia - krioterapia miejscowa nadgarstek _ tak tak
• Fizykoterapia - krioterapia miejscowa podudzie _ tak tak
• Fizykoterapia - krioterapia miejscowa przedramię _ tak tak
• Fizykoterapia - krioterapia miejscowa ramię _ tak tak
• Fizykoterapia - krioterapia miejscowa ręka _ tak tak
• Fizykoterapia - krioterapia miejscowa staw barkowy _ tak tak
• Fizykoterapia - krioterapia miejscowa staw biodrowy _ tak tak
• Fizykoterapia - krioterapia miejscowa staw kolanowy _ tak tak
• Fizykoterapia - krioterapia miejscowa staw łokciowy _ tak tak
• Fizykoterapia - krioterapia miejscowa staw skokowy _ tak tak
• Fizykoterapia - krioterapia miejscowa stopa _ tak tak
• Fizykoterapia - krioterapia miejscowa udo _ tak tak
• Fizykoterapia - laser kręgosłup lędźwiowy _ tak tak
• Fizykoterapia - laser kręgosłup piersiowy _ tak tak
• Fizykoterapia - laser kręgosłup szyjny _ tak tak
• Fizykoterapia - laser nadgarstek _ tak tak
• Fizykoterapia - laser podudzie _ tak tak
• Fizykoterapia - laser przedramię _ tak tak
• Fizykoterapia - laser ramię _ tak tak
• Fizykoterapia - laser ręka _ tak tak
• Fizykoterapia - laser staw barkowy _ tak tak
• Fizykoterapia - laser staw biodrowy _ tak tak
• Fizykoterapia - laser staw kolanowy _ tak tak
• Fizykoterapia - laser staw łokciowy _ tak tak
• Fizykoterapia - laser staw skokowy _ tak tak
• Fizykoterapia - laser stopa _ tak tak
• Fizykoterapia - laser udo _ tak tak
• Fizykoterapia - pole magnetyczne kręgosłup lędźwiowy _ tak tak
• Fizykoterapia - pole magnetyczne kręgosłup piersiowy _ tak tak
• Fizykoterapia - pole magnetyczne kręgosłup szyjny _ tak tak
• Fizykoterapia - pole magnetyczne nadgarstek _ tak tak
• Fizykoterapia - pole magnetyczne podudzie _ tak tak
• Fizykoterapia - pole magnetyczne przedramię _ tak tak
• Fizykoterapia - pole magnetyczne ramię _ tak tak
• Fizykoterapia - pole magnetyczne ręka _ tak tak
• Fizykoterapia - pole magnetyczne staw barkowy _ tak tak
• Fizykoterapia - pole magnetyczne staw biodrowy _ tak tak
• Fizykoterapia - pole magnetyczne staw kolanowy _ tak tak
• Fizykoterapia - pole magnetyczne staw łokciowy _ tak tak
• Fizykoterapia - pole magnetyczne staw skokowy _ tak tak
• Fizykoterapia - pole magnetyczne stopa _ tak tak
• Fizykoterapia - pole magnetyczne udo _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy DD kręgosłup lędźwiowy _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy DD kręgosłup piersiowy _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy DD kręgosłup szyjny _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy DD nadgarstek _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy DD podudzie _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy DD przedramię _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy DD ramię _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy DD ręka _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy DD staw barkowy _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy DD staw biodrowy _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy DD staw kolanowy _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy DD staw łokciowy _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy DD staw skokowy _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy DD stopa _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy DD udo _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy interferencyjne kręgosłup lędźwiowy _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy interferencyjne kręgosłup piersiowy _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy interferencyjne kręgosłup szyjny _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy interferencyjne nadgarstek _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy interferencyjne podudzie _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy interferencyjne przedramię _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy interferencyjne ramię _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy interferencyjne ręka _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy interferencyjne staw barkowy _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy interferencyjne staw biodrowy _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy interferencyjne staw kolanowy _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy interferencyjne staw łokciowy _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy interferencyjne staw skokowy _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy interferencyjne stopa _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy interferencyjne udo _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy TENS kręgosłup lędźwiowy _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy TENS kręgosłup piersiowy _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy TENS kręgosłup szyjny _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy TENS nadgarstek _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy TENS podudzie _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy TENS przedramię _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy TENS ramię _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy TENS ręka _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy TENS staw barkowy _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy TENS staw biodrowy _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy TENS staw kolanowy _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy TENS staw łokciowy _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy TENS staw skokowy _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy TENS stopa _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy TENS udo _ tak tak
• Fizykoterapia - ultradźwięki kręgosłup lędźwiowy _ tak tak
• Fizykoterapia - ultradźwięki kręgosłup piersiowy _ tak tak
• Fizykoterapia - ultradźwięki kręgosłup szyjny _ tak tak
• Fizykoterapia - ultradźwięki nadgarstek _ tak tak
• Fizykoterapia - ultradźwięki podudzie _ tak tak
• Fizykoterapia - ultradźwięki przedramię _ tak tak
• Fizykoterapia - ultradźwięki ramię _ tak tak
• Fizykoterapia - ultradźwięki ręka _ tak tak
• Fizykoterapia - ultradźwięki staw barkowy _ tak tak
• Fizykoterapia - ultradźwięki staw biodrowy _ tak tak
• Fizykoterapia - ultradźwięki staw kolanowy _ tak tak
• Fizykoterapia - ultradźwięki staw łokciowy _ tak tak
• Fizykoterapia - ultradźwięki staw skokowy _ tak tak
• Fizykoterapia - ultradźwięki stopa _ tak tak
• Fizykoterapia - ultradźwięki udo _ tak tak
• Fizykoterapia - ultradźwięki (w wodzie) _ tak tak
• Fizykoterapia - terapuls kręgosłup lędźwiowy _ tak tak
• Fizykoterapia - terapuls kręgosłup piersiowy _ tak tak
• Fizykoterapia - terapuls kręgosłup szyjny _ tak tak
• Fizykoterapia - terapuls nadgarstek _ tak tak
• Fizykoterapia - terapuls podudzie _ tak tak
• Fizykoterapia - terapuls przedramię _ tak tak
• Fizykoterapia - terapuls ramię _ tak tak
• Fizykoterapia - terapuls ręka _ tak tak
• Fizykoterapia - terapuls staw barkowy _ tak tak
• Fizykoterapia - terapuls staw biodrowy _ tak tak
• Fizykoterapia - terapuls staw kolanowy _ tak tak
• Fizykoterapia - terapuls staw łokciowy _ tak tak
• Fizykoterapia - terapuls staw skokowy _ tak tak
• Fizykoterapia - terapuls stopa _ tak tak
• Fizykoterapia - terapuls udo _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy Traberta kręgosłup lędźwiowy _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy Traberta kręgosłup piersiowy _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy Traberta kręgosłup szyjny _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy Traberta nadgarstek _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy Traberta podudzie _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy Traberta przedramię _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy Traberta ramię _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy Traberta ręka _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy Traberta staw barkowy _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy Traberta staw biodrowy _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy Traberta staw kolanowy _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy Traberta staw łokciowy _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy Traberta staw skokowy _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy Traberta stopa _ tak tak
• Fizykoterapia - prądy Traberta udo _ tak tak
• Kinezyterapia - ćw. Instruktażowe kręgosłup lędźwiowy _ tak tak
• Kinezyterapia - ćw. Instruktażowe kręgosłup piersiowy _ tak tak
• Kinezyterapia - ćw. Instruktażowe kręgosłup szyjny _ tak tak
• Kinezyterapia - ćw. Instruktażowe nadgarstek _ tak tak
• Kinezyterapia - ćw. Instruktażowe podudzie _ tak tak
• Kinezyterapia - ćw. Instruktażowe przedramię _ tak tak
• Kinezyterapia - ćw. Instruktażowe ramię _ tak tak
• Kinezyterapia - ćw. Instruktażowe ręka _ tak tak
• Kinezyterapia - ćw. Instruktażowe staw barkowy _ tak tak
• Kinezyterapia - ćw. Instruktażowe staw biodrowy _ tak tak
• Kinezyterapia - ćw. Instruktażowe staw kolanowy _ tak tak
• Kinezyterapia - ćw. Instruktażowe staw łokciowy _ tak tak
• Kinezyterapia - ćw. Instruktażowe staw skokowy _ tak tak
• Kinezyterapia - ćw. Instruktażowe stopa _ tak tak
• Kinezyterapia - ćw. Instruktażowe udo _ tak tak
• Kinezyterapia - ćw. Usprawniające kręgosłup lędźwiowy _ tak tak
• Kinezyterapia - ćw. Usprawniające kręgosłup piersiowy _ tak tak
• Kinezyterapia - ćw. Usprawniające kręgosłup szyjny _ tak tak
• Kinezyterapia - ćw. Usprawniające nadgarstek _ tak tak
• Kinezyterapia - ćw. Usprawniające podudzie _ tak tak
• Kinezyterapia - ćw. Usprawniające przedramię _ tak tak
• Kinezyterapia - ćw. Usprawniające ramię _ tak tak
• Kinezyterapia - ćw. Usprawniające ręka _ tak tak
• Kinezyterapia - ćw. Usprawniające staw barkowy _ tak tak
• Kinezyterapia - ćw. Usprawniające staw biodrowy _ tak tak
• Kinezyterapia - ćw. Usprawniające staw kolanowy _ tak tak
• Kinezyterapia - ćw. Usprawniające staw łokciowy _ tak tak
• Kinezyterapia - ćw. Usprawniające staw skokowy _ tak tak
• Kinezyterapia - ćw. Usprawniające stopa _ tak tak
• Kinezyterapia - ćw. Usprawniające udo _ tak tak
• Kinezyterapia - Terapia indywidualna kręgosłup lędźwiowy _ tak tak
• Kinezyterapia - Terapia indywidualna kręgosłup piersiowy _ tak tak
• Kinezyterapia - Terapia indywidualna kręgosłup szyjny _ tak tak
• Kinezyterapia - Terapia indywidualna nadgarstek _ tak tak
• Kinezyterapia - Terapia indywidualna podudzie _ tak tak
• Kinezyterapia - Terapia indywidualna przedramię _ tak tak
• Kinezyterapia - Terapia indywidualna ramię _ tak tak
• Kinezyterapia - Terapia indywidualna ręka _ tak tak
• Kinezyterapia - Terapia indywidualna staw barkowy _ tak tak
• Kinezyterapia - Terapia indywidualna staw biodrowy _ tak tak
• Kinezyterapia - Terapia indywidualna staw kolanowy _ tak tak
• Kinezyterapia - Terapia indywidualna staw łokciowy _ tak tak
• Kinezyterapia - Terapia indywidualna staw skokowy _ tak tak
• Kinezyterapia - Terapia indywidualna staw skroniowo-żuchwowy _ tak tak
• Kinezyterapia - Terapia indywidualna stopa _ tak tak
• Kinezyterapia - Terapia indywidualna udo _ tak tak
• Kinezyterapia - wyciąg trakcyjny kręgosłup lędźwiowy _ tak tak
• Kinezyterapia - wyciąg trakcyjny kręgosłup szyjny _ tak tak
• Masaż wirowy kończyny górnej _ tak tak
• Masaż wirowy kończyny dolnej _ tak tak
• Zabiegi rehabilitacyjne - 30 zabiegów na rok na jedną okolicę ciała. _ tak tak
• Masaże - 20 w roku _ _ tak
Abonament nie obejmuje kosztów rehabilitacji w przypadku wad wrodzonych i ich następstw, zaburzeń neurorozwojowych np. dziecięcego porażenia mózgowego, przewlekłych chorób tkanki łącznej i ich następstw, rehabilitacji po zabiegach operacyjnych w okresie 30 dni od zabiegu, rehabilitacji po ostrym niedokrwieniu mięśnia sercowego, epizodach neurologicznych i naczyniowo-mózgowych oraz usług o charakterze fitness i gimnastyki korekcyjnej.
Konsultacje profesorskie
Konsultacja lekarska, której przedmiotem jest problem diagnostyczny lub terapeutyczny, który wystąpił u pacjenta Usługodawcy, przeprowadzona przez samodzielnego pracownika nauki (dr hab., prof. ndzw., prof. zw. ). Na konsultację składa się analiza dokumentacji lekarskiej oraz badanie podmiotowe i przedmiotowe. Konsultacja profesorska odbywa się na wniosek i skierowanie lekarza leczącego.
• Konsultacje profesorskie tak tak tak
Chirurgia Jednego Dnia
Zabieg chirurgiczny, wykonany w posiadającej do tego formalne uprawnienia placówce medycznej, przez wykwalifikowany zespół lekarzy i pielęgniarek. Zabieg operacyjny jest procedurą leczniczą, której przeprowadzenie zwykle związane jest z przecięciem powłok ciała, a jego celem jest usunięcie przyczyny choroby lub zamierzona zmiana warunków anatomicznych. Zabiegi chirurgiczne są przeprowadzane wyłącznie na zlecenie lekarza CM lub PM POLMED. Nie są pokrywane koszty zabiegów planowych przez pierwsze 6 miesięcy od momentu wykupienia lub rozszerzenia pakietu. Wykaz zabiegów objętych zakresem usług:
• Artroskopia _ _ tak
• Iniekcja dostawowa _ _ tak
• Jednostronna operacja palucha koślawego (hallux) _ _ tak
• Jednostronna operacja przepukliny pachwinowej (+ siatka) _ _ tak
• Jednostronna operacja przepukliny udowej _ _ tak
• Operacja innych przepuklin przedniej ściany brzucha _ _ tak
• Korekcja palca młotkowatego _ _ tak
• Krioterapia ginekologiczna _ _ tak
• Laparoskopowa operacja przepukliny pachwinowej _ _ tak
• Endoskopowa operacja żylaków powrózka nasiennego _ _ tak
• Artroskopowe usunięcie łąkotki stawu kolanowego _ _ tak
• Laparoskopowe usunięcie pęcherzyka żółciowego _ _ tak
• Endoskopowe wyłuszczenie mięśniaka _ _ tak
• Laparoskopowe wyłuszczenie torbieli jajnika _ _ tak
• Marsupializacja gruczołu Bartholin'a _ _ tak
• Nacięcie i drenaż skóry i tkanki podskórnej _ _ tak
• Nacięcie ropni gruczołu Bartholin'a _ _ tak
• Obustronna operacja palucha koślawego (hallux) _ _ tak
• Oczyszczenie paznokcia, łożyska paznokcia, wału paznokciowego _ _ tak
• Odroczone szycie ścięgna ręki _ _ tak
• Operacja "palców trzaskających" _ _ tak
• Operacja kręczu szyi _ _ tak
• Operacja przepukliny pępkowej _ _ tak
• Operacja stulejki _ _ tak
• Operacja usunięcia jądra _ _ tak
• Operacja wodniaka jądra _ _ tak
• Operacja zatoki szczękowej _ _ tak
• Operacja żylaków powrózka nasiennego _ _ tak
• Operacja szczeliny odbytu _ _ tak
• Opracowanie rany, oparzenia _ _ tak
• Plastyka przegrody nosowej _ _ tak
• Radykalne wycięcie zmiany skóry i tkanki podskórnej + badanie histopatologiczne _ _ tak
• Szycie rany (skóra i tkanka podskórna) _ _ tak
• Usunięcie ciała obcego z powłok ciała _ _ tak
• Usunięcie gradówki _ _ tak
• Usunięcie guzków krwawniczych odbytu met. Longo _ _ tak
• Usunięcie kaletki (łokciowej, kolanowej) _ _ tak
• Usunięcie migdałków podniebiennych _ _ tak
• Usunięcie polipa szyjki macicy _ _ tak
• Usunięcie przetoki okołoodbytniczej _ _ tak
• Usunięcie szwów _ _ tak
• Usunięcie ślinianki podżuchwowej _ _ tak
• Usunięcie torbieli galaretowatej (ganglion) - dołu podkolanowego, nadgarstka lub innych _ _ tak
• Usunięcie torbieli lub zatoki pinoidalnej _ _ tak
• Usunięcie torbieli szyi _ _ tak
• Usunięcie wrastających paznokci _ _ tak
• Usunięcie żylaków podudzi - 1 kończyna _ _ tak
• Usunięcie żylaków podudzi - 2 kończyny _ _ tak
• Uwolnienie kanału nadgarstka _ _ tak
• Uwolnienie przykurczu Dupuytrien'a _ _ tak
• Wyłuszczenie torbieli gruczołu Bartholin'a _ _ tak
• Wytworzenie przetoki p. moczowego zestawem "Cystofix" _ _ tak
• Zabieg rozszerzenia, kalibrowania cewki moczowej _ _ tak
• Zaopatrzenie złamania _ _ tak
Maksymalna łączna wartość finansowania zabiegów w ciągu 1 roku - 1000 zł
Wizyty domowe
Zapewnienie lekarskich wizyt domowych*. Wizyty domowe realizowane są wyłącznie w oparciu o wskazania medyczne, na zlecenie Konsultanta TCOP. Wizyty domowe są możliwe w przypadku np. ostrych infekcji, wysokiej gorączki, zaostrzeniu dolegliwości przewlekłych. Niedogodny dojazd do placówki medycznej lub wypisanie recepty nie są okolicznościami uzasadniającymi wizytę w domu Pacjenta. W przypadku podejrzenia zagrożenia życia (wypadek, krwotok, utrata przytomności, drgawki zatrucie, nagłe i silne bóle w klatce piersiowej, silna duszność) należy dzwonić bezpośrednio na numer alarmowy Pogotowia Ratunkowego.
• Wizyty domowe _ _ tak
* Wizyty realizowane są na obszarze powiatów grodzkich
Druga opinia medyczna
Usługa dotyczy przypadków zdiagnozowania najcięższych chorób. Pacjent może się zwrócić o drugą opinię medyczną do najlepszych lekarzy specjalizujących się w danej dziedzinie i uzyskać ją. Opinia zostaje wydana na podstawie dokumentacji medycznej. Pacjent otrzymuje oryginał opinii.
Druga opinia medyczna zawiera także propozycję procesu leczenia oraz wskazanie trzech najlepszych specjalistów mogących proces ten przeprowadzić.
Usługa ta obejmuje również pomoc przy umawianiu wizyt u tych lekarzy, załatwieniu spraw związanych z terapią (organizacja przyjęcia do szpitala, wizyty, zakwaterowanie w hotelu, transport i obsługa Pacjenta), monitoring opieki medycznej, nadzór nad jakością opieki medycznej, obsługę płatności oraz negocjowanie korzystnych rabatów na usługi zdrowotne. Drugą opinię medyczną można uzyskać, gdy zostaną stwierdzone przypadki medyczne uznawane za stan zdrowia krytyczny, wymagający niestandardowego leczenia, w szczególności w zakresie:
głuchoty, AIDS, choroby Parkinsona, oparzeń powyżej 70% ciała, śpiączki, choroby Alzheimera, ślepoty, stwardnienie rozsianego, niewydolności nerek, skrajnej utraty mowy, transplantacji organów, chorób neuronu ruchowego, porażenia kończyn, posocznicy, skrajnej niewydolności serca.
• Druga opinia medyczna _ _ tak
Transport medyczny na terenie całej Polski
Polmed zapewnia transport medyczny na terenie całej Polski po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Konsultantem TCOP, który uzna konieczność transportu ze względu na wskazania lekarskie.
• Transport medyczny na terenie całej Polski _ _ tak
Rabat na pozostałe usługi medyczne dostępne we własnych Centrach Medycznych POLMED - 15%


 

 

 

 

OPIEKA MEDYCZNA Z CLOCKWORK

KONTAKT

 

ClockWork Mokotów

ul. Ksawerów 3
02-656 Warszawa

tel.: +48  730  150 370
mail: biuro@clockwork.com.pl

 

ClockWork Ursynów

ul. Zamiany 8/LU202
02-786 Warszawa

tel.: +48 530 901 194

mail:  biuro@clockwork.com.pl

 

ClockWork Poznań

ul. Słowackiego 55
60-521 Poznań

tel.: +48  790 840 670
mail:  poznan@clockwork.com.pl

 

 

 

Copyright © 2015  Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Clockwork Coworking Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy,

KRS 0000914552,

NIP: 521-393-58-52

 

Do stworzenia strony wykorzystaliśmy kreator stron www WebWave